To Stihl-motorsager ble stjålet fra et sagbruk i Soknedal i helga. Eieren av sagbruket fant samtidig en tilhenger som stod hensatt der sagene ble stjålet. Han tok tilhengeren i forvaring, og det viste seg at tilhengeren var stjålet fra Lundamo ungdomsskole tidligere i uka.

Eieren av sagbruket var redd for at tilhengeren skulle bli brukt til andre tyveri fra sagbruket. Tyveriet av de to motorsagene ble anmeldt mandag, og lensmannskontoret i Midtre Gauldal har ennå ingen spor å gå etter.