Skogeiersamvirket avviser forslaget til nytt regelverk for motorferdsel i utmark.

Forslaget strider mot den alminnelige rettsfølelsen hos folk og vil kunne undergraver respekten for lovverket!

I en høringsuttalelse oversendt til Direktoratet for naturforvaltning avviser Allskog og det øvrige skogeiersamvirket forslaget til nytt regelverk for motorferdsel i utmark.

Skogeiersamvirkets klare oppfatning er at forslaget har for lite fokus på grunneiers rett til ferdsel knyttet til sin næringsutøvelse.

Det blir store byråkratiske merkostnader for næringsutøvere i skog og utmark dersom søknadsplikt, dokumentasjonskrav mv, skal innføres slik det er foreslått, heter det i en uttalelse fra skogeiersamvirket, som ber DN om om å trekke forslaget tilbake.

Les også: Ny scooterlov slaktes