– Det er urealistisk at vi skal klare å drifte skolebygget uten støtte fra kommunen, sier Olav Edvin Heggvold i Hauka.

Mandag kveld ble det arrangert allmøte i Hauka for å finne ut hva en skal gjøre med skolebygningen etter at skolen er lagt ned.

– En blir skeptisk når en hører at en kan få noe gratis, sa Fau-medlem Arve Olav Sæter på allmøtet og viste til ordfører Erling Lenviks uttalelse om å selge skolebygningen for ei krone.

Dyrt å drifte

Ingen fra kommunen møtte på møtet, noe blant annet Odd Ingvar Flatås var misfornøyd med. Han tror ikke tilbudet om å få kjøpe skolen for ei krone er så godt som det høres ut som.

– Ved å måtte betale 110.- 120.000 kroner i forsikring, 75.000 i strøm og i tillegg renhold og øvrige driftsutgifter, vil det koste oss 255.000 kroner på et år, regnet Flatås seg fram til.

– Kommunen har ansvar

Dersom haukbyggene skulle ta over skolebygningen, kan huset eventuelt være aktuelt å bruke som øvingslokaler for de to sangkorene i Hauka. I tillegg er Sokna idrettslag interessert i å bruke det et par dager i året. Ungdomslaget, motorklubben og barnehagen er også aktuelle brukere. På møtet ble det antydet at en burde vente til neste kommunevalg for å få muligheten til å bruke huset til det det er bygd for, nemlig å drive skole.

– Det er en hån mot oss å si at vi kan kjøpe skolen for ei krone. Kommunen har et ansvar for bygget, og det er urealistisk at vi skal klare å drifte dette uten et driftsselskap med kommunen som største aktør, mente Olav Edvin Heggvold.

Forslag om å få inn forretningsvirksomhet ble også lansert.

– Fantasien setter grenser

Arve Olav Sæter i Fau var opptatt av at en ikke skulle si nei uten å vite hva en sier nei til. Han fikk dermed gjennomslag for forslaget om å få til en komité av blant annet formennene i de forskjellige lag og foreningene. Komiteen skal nå diskutere saken med kommunen for å prøve å finne en løsning for bygget.

LES OGSÅ: Gir bort skole

– HÅNET: Kommunen har et ansvar for bygget, og må være med på å drifte bygget, mener Olav Edvin Heggvold. En nedsatt komité skal nå diskutere saken med kommunen.