Mandag fikk Midtre Gauldal lensmannskontor og Melhus lensmannskontor meldinger om vannskader etter uværet lørdag.

Mange har ringt Midtre Gauldal lensmannskontor for å melde inn vannskader. Det gjelder særlig veier og eiendommer i Singsås, på Støren og i Soknedal. De store nedbørsmengdene førte til at det ble en del skader på seterveier og Fordalsvegen. Bekker rant over og stikkrenner klarte ikke å ta unna slik at det oppsto skader der vannet ikke skulle ha vært.

I Melhus kom det meldinger om båter som hadde slitt seg, mye rask som fløt i land på Øysand og et lite jordras på Søberg. Jordraset gikk på samme sted som det store jordraset i fjor. I fjor forårsaket raset skader på jernbanelinja og på to bolighus. Politiet henviste melderne til togleder og Melhus kommune.

Lensmannskontorene er Statens naturskadefonds representant.

Ved Melhusbrua flommet vannet langt over Gaulas bredder, og det rant vann inn på åkre og stier.