At svømmebassenget ved Gimse skole ikke ble åpnet igjen etter sommerferien, førte i høst til atskillig kritikk rettet mot politiske prioriteringer. Rektor Inger Johanne Keiserås sa da også i forbindelse med den offisielle åpninga av bassenget mandag, at det er skolens FAU som først og fremst er å takke for at et så viktig ledd i utdannelsen som svømmeopplæringa er, nå er i gang igjen FAU har stått på hardt overfor politikerne.

Dernest takket hun også politikerne, som for anledningen var representert ved varaordfører Jostein Rindli, for at de hadde tatt foreldre og skole på alvor.

Det var Rindli som klippet den røde snor og erklærte bassenget for åpent. Han sa det var en gledens dag for foreldre, lærere og elever ikke minst, men også for kommunen.v

Trygt forankret

Vigdis Foss Belsås representerte FAU for anledningen. Hun uttrykte også glede og takket i særdeleshet pensjonert svømmelærer Jan-Erik Langlete for hans innsats som på mange vis har sikret skolen et svømmebasseng. Han fikk også både blomster og klem. Vi tar med at Langlete i forrige uke hadde kurs med gimseskolenes lærerstab for at de alle skulle få den livredningskunnskap som er påkrevd for å følge elevene i bassenget.

Stenger i april

Jubalon: Det var stor glede og aktivitet i svømmebassenget ved Gimse skole i går. Åttendeklassinger ved Gimse ungdomsskole var de aller første til å ta det våte element i bruk.