Stor boligundersøkelse rokker ved seiglivet myte.

– Nå er det faktisk størrelsen det kommer an på. At boligen er stor nok til meg og mine, seiler opp som det viktigste kriteriet når folk rangerer kvalitetene ved boligen sin, sier administrerende direktør Hege Skinner i NBBL, Norske Boligbyggelag.

I årevis har eiendomsmeglernes mantra vært at beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet er de tre viktigste kriteriene når folk velger bolig.

Men en stor undersøkelse med svar fra mer enn 13 000 medlemmer i boligbyggelag over hele landet sparker bein under den etablerte sannheten..

– Seks av ti sier at størrelsen på boligen er viktigst. De er klart flere enn dem som holder på at beliggenhet er det viktigste kriteriet, sier Skinner.

Grunnleggende

Leder Christian Dreyer i Norges Eiendomsmeglerforbund avviser at eiendomsmeglerne er i utakt med folkemeningen.

– Det er helt grunnleggende at boligen skal være stor nok til de som skal bo der. Det er et selvfølgelig utgangspunkt når folk skal kjøpe hus eller leilighet og ikke noe som folk opplever som et valg, sier han.

Men når størrelsen er på plass, kommer spørsmålet om hvor man skal bo, mener Dreyer.

– Da er det beliggenheten som er det viktigste. Folk leter etter et nabolag de kjenner, en skolekrets eller et område de tror de kommer til å trives i, sier han.

Størrelsen teller

– Resultatene fra undersøkelsen betyr ikke at beliggenhet ikke lenger er viktig. Men når folk blir spurt om å rangere hva som betyr mest for dem, svarer altså de fleste at størrelsen på boligen er viktigere enn hvor den ligger, sier Hege Skinner.

NBBL-undersøkelsen viser at de tre viktigste kriteriene for en god bolig er størrelse (58 prosent), beliggenhet (45 prosent) og at boligen har god planløsning (31 prosent).

Dette gjelder enten folk bor i eller utenfor borettslag.

– Det er ikke slik at de som bor i enebolig er mer opptatt av størrelsen enn de som bor i blokk eller rekkehus. Halvparten av våre medlemmer bor ikke i borettslag, men det er bred enighet om at det viktigste ved boligen er at den er stor nok til de som bor der, sier Hege Skinner.

Boligstørrelsen er også den viktigste grunnen til at folk flytter.

– 30 prosent av dem som har flytteplaner ønsker seg en større bolig, mens 15 prosent er på jakt etter noe mindre. Folk flest er veldig opptatt av at størrelsen på boligen passer med livssituasjonen og størrelsen på familien, sier Hege Skinner i NBBL.

Kilde: Newswire