Aldri før har så mange skyldt så mye i ubetalte regninger. I april er 190 724 nordmenn registrert med betalingsanmerkning, og de skylder til sammen nær 20,4 milliarder kroner.

– Det er to rekorder på én gang, både i skyldig beløp og antall nordmenn med betalingsanmerkning, sier direktør Gabor Molnar i kredittopplysningsbyrået og analyseselskapet Experian.

For første gang har totalbeløpet passert 20 milliarder kroner, og antallet nordmenn med betalingsanmerkning er nå rundt 30 000 over det vanlige.

Det siste året har rundt 10 000 flere kommet i en slik alvorlig økonomisk situasjon, og bare siden januar har tallet økt med nær 6000.

– Våre analyser viser at det i januar og februar ble registrert nesten dobbelt så mange nye med betalingsanmerkning sammenlignet med samme måneder i fjor, sier Gabor Molnar.

Prioriterer lån

– I en situasjon med høy rente har nok mange prioritert å betale boliglånet fremfor andre regninger, mener han.

Mens boliglånet nå er mye lettere å betjene, tror Molnar at mange fremdeles vil slite med regningene i år.

– Arbeidsledigheten er på full fart oppover, og det er satt konkursrekorder hver måned i år så langt, så fremdeles er det stor usikkerhet knyttet til folks privatøkonomi.

Flere unge

For å få en betalingsanmerkning må en regning gå både til inkasso og rettslig inndrivelse. En betalingsanmerkning gjør at det blir nesten umulig å få lån og kreditt, men anmerkningen slettes når kravet gjøres opp.

Menn er desidert de dårligste betalerne. Av totale krav på 20,3 milliarder kroner, skylder menn 16,5 milliarder kroner og kvinner 3,8 milliarder kroner.

Menn mellom 35-45 år, ofte med god inntekt, er aller verst.

– Vi synes dessuten det er bekymringsfullt at 17 877 ungdommer i alderen 18-24 år har pådratt seg betalingsanmerkning, sier Experian-direktøren.

Selv blant 18-19 åringene har 1178 kommet i et økonomisk uføre. Det er 225 flere enn i april i fjor.

Mange gjengangere

Blant fylkene er det Finnmark som har den høyeste andelen dårlige betalere, med 7,2 prosent av den voksne befolkningen. Deretter følger Østfold med 6,1 prosent og Nordland med 6,0 prosent.

I motsatt ende av skalaen ligger Sogn og Fjordane med 2,9 prosent.

De fleste som er registrert som dårlige betalere i år, var også på denne listen i fjor. 140 327 nordmenn hadde pådratt seg betalingsanmerkninger både i 2008, og så langt i 2009.

– Det har kommet til 44 483 nye dårlige betalere i år, altså folk som ikke pådro seg anmerkning i fjor, men som så langt har gjort det i år. 22 115 har kommet seg ut av uføret det siste året, sier Gabor Molnar.