Holder avstand på jobben av hensyn til smittefaren