NB: Saken er rettet på. I første versjon skrev vi feil kompensasjonssum som Frivilligsentralen søkte om. De søker om 20 000 kroner i kompensasjon, ikke 150 000 kroner som vi først skrev. Trønderbladet beklager!

Brannen i de kommunale boligene på Fredheim på Støren i juli, mobiliserte stor dugnadsinnsats og giverglede blant folk. De ga klær, utstyr, møbler og alt det som folk som har mistet alt, trenger. Mange deltok frivillig i innsamlingen, henting og bringing og alt det arbeidet som krevdes i dagene etter brannen.

Les også: Finner ikke brannårsaken

Les: - Vi var der på under ti minutter

STORBRANN: Brannen i rekkehusene på Fredheim på Støren i juli var svært kraftig, og det gikk veldig fort. Til alt hell kom ingen til skade.

Døgnbemanning i ti dager

De som koordinerte den frivillige innsatsen, var Frivilligsentralen.

– Vi fikk hovedansvaret for mottaket, de første ti dagene var det døgnbemannet, forteller Trude Heggdal som er leder i Frivilligsentralen i Midtre Gauldal.

De føler ikke helt at den innsatsen og omfanget av den, ikke helt har blitt sett av kommunen, forteller hun.

Frivilligsentralen har nå sendt sin evaluering til formannskap og kommunestyret i kommunen. Her ber de også om kompensasjon for det ekstraarbeidet som ble lagt ned av de to ansatte i Frivilligsentralen i forbindelse med brannen. De søker om en kompensasjon på 20 000 kroner for de ekstrakostnadene ekstraarbeidet førte med seg. Totalt har alle frivillige bidratt med rundt 500 arbeidstimer i forbindelse med brannen.

Les også: Alle har fått botilbud

Ønsker kompensasjon

– Vi ønsker å få betalt for noe av det som var utover normal arbeidstid. Vi har ikke mulighet til å betale ut ferien og alle de timene som ble lagt ned fra vår side, sier Heggdal.

Hun reiste hjem fra ferien, og sammen med sin kollega jobbet de dag og natt i perioden etter brannen.

Heggdal skryter av den frivillige innsatsen som folk viste etter brannen.

– Det gikk ikke lang tid før vi fikk meldinger fra folk, som lurte på hva de kunne bidra med. Det er veldig positivt at folk ser oss som et knutepunkt for en sånn frivillig innsats.

Sterke møter med brannrammede

Heggdal forteller at de, samt alle de frivillige som stilte opp, sto oppi til dels krevende situasjoner. Det var mennesker i sjokk, som hadde mistet absolutt alt de eide.

– Det var en del emosjonelle møter. Mange av de brannrammede fikk en reaksjon da de kom til møtet. Der så de at de trengte absolutt alt, fra eggdeler til gardiner, møbler. Alt. Vi frivillige møtte også mennesker i disse situasjonene, forteller Heggdal.

Manglende evaluering

De gjorde seg mange erfaringer. Det de savnet underveis, og etterpå, er at de ble tatt med på ordentlig råd og en skikkelig evaluering. Heggdal mener det kan være lurt å vurdere å ta inn Frivilligsentralen i et team som jobber i slike situasjoner, sammen med kommunen og NAV.

– Det vi kanskje savner, er at det blir gjort en skikkelig evaluering, der vi får komme med våre synspunkter. Vi føler vi ikke ble tatt inn i prosessen etterpå. De skal ikke undervurdere frivilligheten og den innsatsen som kan gjøres av frivillige i en slik situasjon. Men den må organiseres, noen må ha ansvaret for det. Hvis ikke, blir det bare kaos, sier Heggdal.

– Kaos uten koordinering

Nettopp god organisering av frivillig innsats er en forutsetning for at det i hele tatt blir ytt en frivillig innsats.

– Det kan ikke være mye kaos når det er snakk om frivillighet. Det må være enkelt for at folk skal kunne bidra, presiserer Heggdal.

Styret i Frivilligsentralen ønsket å gi en tilbakemelding på det de opplevde, og det som fungerte og ikke.

– Det vi ønsker er en dialog der vi kan komme med synspunkter på hvordan det kan gjøres i ettertid.