Stortingsbehandling av bompengesøknaden for E6 Soknedal må skje før sankthans om det skal bli byggestart i september slik Statens vegvesen ønsker.

Lovnad

Bompengesøknaden er under behandling i samferdselskomiteen, og er satt opp på sakslista til Stortinget 19. juni. opplyser stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H).

– Dette skal gå helt fint, sier Aarbergsbotten om bompengesøknaden.

Les også: Bompengesøknaden passerte statsråd

Aarbergsbotten er sikker på at bompengesøknaden blir behandlet den 19. juni, og at det er et stortingsflertall for bompenger.

– Jeg følger saken veldig tett. At vi nå får bygd E6 i Soknedal, er en gledens dag og et stort løft for E6. Årsaken til utsettelsen var et lokalt ønske om tunnel, sier Aarbergsbotten.

Nye Veier har ønsket firefelts motorvei med 110-sone fra Melhus til Ulsberg, og E6 Soknedal kan bli unntaket. Der bygger Statens vegvesen, og prosjektleder Harald Inge Johnsen har tidligere opplyst at tunnelen klargjøres for firefelts motorvei.

Venter på mer

Statens vegvesen venter spent på når klarsignalet til byggestart kommer i gang, og Johnsen sier at de ikke har hørt noe annet enn at bompengesøknaden er kommet på Stortingets program for 19. juni. Johnsen forteller at de heller ikke har hørt noe fra statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp), som sa i Trønderbladet at han med glede tar det første spadestikket. Ifølge Lisbeth Tiller i Melhus Fremskrittsparti har Solvik-Olsen bebudet et besøk i Trøndelag i juni.

Om samferdselsministeren drømmer om å få ta den første tunnelsalven slik Tiller antyder, kan det bli lenge å vente. Prosjektleder Johnsen forteller at det ikke blir tunnelsalve før i 2018.

Det er ikke bare klarsignal fra Stortinget prosjektlederen for E6 Soknedal venter på. Vegvesenet har behov for å stenge en fylkesveg fra Soknedal sentrum i en seksukersperiode i tidsrommet september-november, og har foreslått gjenåpne en vei for gående. Dette skal kommunestyret avgjøre. Dessuten venter vegvesenet på tilbakemelding fra AtB om skoleskyssen til Soknedal skole. Tre skolebusser om morgenen og tre om ettermiddagen blir berørt av veiarbeidet. For foreldre som skal levere og hente unger i barnehagen, kan det enten bli en lengre omkjøringsrute i stengeperioden eller 1,2 kilometer å gå langs en vei beregnet på gående, opplyser Johnsen.

Forlenget anbudsfrist

Det største oppdraget er verdt 900 millioner kroner eksklusiv moms, og blant de største i Sør-Trøndelag. Ettersom flere av potensielle anbydere har bedt om utsatt anbudsfrist, er anbudsfristen endret fra 15. juni til 27. juni.

– Det er bra interesse for oppdraget, men vi merker at det er en del store tunge jobber i markedet. Et OPS-prosjekt til fire milliarder kroner er også lagt ut, og det krever mye arbeid for anbydere, forteller Johnsen.

Mens vegvesenet venter på Stortingets klarsignal, har vegvesenet bygd opp prosjektorganisasjonen og har vært på studietur innenlands. Nylig arrangerte vegvesenet informasjonsmøte i Soknedal, og rundt 100 personer møtte opp.

Bomstasjonen skal settes opp rett sør for Soknedal sentrum.

foto
LEDER AN: Prosjektleder Harald Inge Johnsen fra Statens vegvesen venter på Stortingets klarsignal. Foto: Gunn Heidi Nakrem