Foreldre fornøyd med rask etablering av fotgjengerovergang

foto