– Det nytter ikke å sette seg i en stol og bare vente på å bli gammel

foto