Ansatte jobbet over 10.000 timer overtid på fem måneder - har sagt opp avtale med vikarbyrå