Person skal ha gått på toglinja: – Har nok kommet seg på rett spor