Stillinga som politisk sekretær har tidligere vakt voldsom strid, og er gang på gang avvist. Stillinga dukket første gang opp da avdøde ordfører Anders Estenstad ønsket å få avlastning, og pekte ut nåværende kultursjef til denne rollen. Han rakk aldri å tiltre stillinga etter at det kom kraftige protester fra mindretallet. Denne gangen reises spørsmålet om politisk sekretær i forbindelse med omorganiseringa og lønnsnivået for folkevalgte.

Penger fra opposisjonen

Styringsgruppa for organisasjonsprosjektet har med fire mot en stemme vedtatt at forslag fra Per Agnar Myhr (V) om at politisk sekretær skal finansieres ved at det blir slutt på å lønne varaordfører, opposisjonsleder og komiteleder.

Kommunestyret skal neste tirsdag avgjøre om det skal ansettes en politisk sekretær. Varaordfører Freddie Gundersen (KrF) har bedt om at reglementet for godtgjøring til folkevalgte gås gjennom i høst etter at stilling som politisk sekretær er avgjort.

I dag får varaordfører 165.480 kroner i året for ei 40 prosent stilling, mens opposisjonslederen får 124.110 kroner årlig. Komitelederne får 49.644 kroner i årslønn.

- Unødvendig

- Hittil har vi ment at politisk sekretær er helt unødvendig. Vi har ansatt nok folk i Melhus kommune, og dette er uansett ikke aktuelt. Hvis vi kommer i posisjon, må det frigjøres penger til kommunale oppgaver, og om nødvendig si opp folk i administrasjonen, sier Jostein Myhr (Sp).

I likhet med Morten Wehn (H) mener han at det er det nye kommunestyret som må behandle denne saken, og at det gamle ikke må binde opp det nye for flere år framover.

Trenger varaordfører

- Det er ikke det avtroppende kommunestyret som skal bestemme at vi ikke får en lønnet varaordfører, men en politisk sekretær. Det skal være en administrativ stilling. Ordføreren har behov for å ha noen å diskutere med, og det skal være varaordføreren, sier Wehn.

I dag er godtgjøringa til opposisjonsleder delt på tre partier der Morten Wehn, Åsmund Snøfugl og en representant fra Fremskrittspartiet har fått hver sin andel av de 124.100 kronene hvert år.

Det er for øvrig en kjent sak at den avtrådte rådmannen i Melhus, Lars Erik Holmeide, kan tenke seg å bli politisk rådgiver.