Martin Tranmæl fra Melhus står på sjetteplass i VG's oppramsing av de 100 viktigste nordmenn i perioden 1814-2014.

En jury har satt opp de 100 viktigste personene, og på førsteplass står forfatteren Henrik Ibsen. Deretter følger Christian Magnus Falsen (Grunnlovens far), Herman Wedel Jarlsberg (politisk aktør), kong Haakon 7., politiker Carl Joachim Hambro og så Martin Tranmæl. På plassene bak Tranmæl kommer for eksempel språkmannen Ivar Aasen og tidligere statsminister Einar Gerhardsen.

Tranmæl (1879-1967) beskrives som mannen som bygget bevegelsen som omformet Norge i moderne tid.

Han har betydd mye for oppbygging av arbeiderbevegelsen, og Melhus sto helt sentral når det gjaldt stifting av Sør-Trøndelag Arbeiderparti. Han satt på Stortinget, og valgte å takke nei til en ny periode. Han ble forespeilet ei framtid som statsminister, og det ønsket han ikke. Tranmæl var også ivrig avholdsmann, og stiftet avholdslag.

Videre var han redaktør i Ny Tid og Social-Demokraten (dagens Dagsavisen).

En statue av Martin Tranmæl er satt opp utenfor Melhus rådhus, og hver 1.mai er det bekransning av bautaen.

VG-juryen har bestått av politisk redaktør Hanne Skartveit, forfatter Karsten Alnæs, tidligere statsminister Kåre Willoch, statsviter og forsker Halvard Leira, tidligere professor Jorunn Bjørgum og stortingsrepresentant Hadia Tajik.

Bjørgum som for øvrig er søsteren til Carl I. Hagen, har skrevet biografi om Martin Tranmæl

Statuen av Martin Tranmæl står utenfor Melhus rådhus, og ordfører Jorid Jagtøyen har nevnt tanken å renvaske Tranmæl.