En 35-åring fra Øst-Europa hadde 3413,5 liter øl, 114,5 liter brennevin og 18.600 sigaretter i bilen da han ble stanset av Tollvesenet på Lundamo fredag 13. juni.

Avgifter for 296.076 kroner var blitt unndratt da mannen tok med seg smuglervarene fra Sverige og inn i Norge. Mannen stakk av da Tollvesenet hadde kontroll, men ble innhentet i Lundadalen der mannen hevdet at han var på joggetur.

Da saken nylig var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, tilstod mannen og han vedtok dommen.

Retten dømte ham til fengsel i 60 dager med fradrag for 20 dager i varetekt.

At mannen i januar i år ble domfelt for smugling da også og fikk inndratt bilen uten at det la noen demper på ønsket om å smugle igjen, syntes retten var straffeskjerpende.