Dette er avgiftsendringene som trer i kraft 1. juli