Mer enn halvparten av oss er engstelige for å kjøre på glatt føre. Det er særlig kvinner og de yngre sjåførene som innrømmer engstelse for å kjøre når det er glatt.

53 prosent av alle spurte oppgir glatt føre som en situasjon de vanligvis er engstelige for når de kjører bil, viser spørreundersøkelsen Respons har utført for forsikringsselskapet TrygVesta.

– Mange opplever glatt føre bare noen få dager i året. Dermed får de aldri skikkelig kjøretrening på vinterføre, og da blir de mer engstelige når det faktisk blir glatt, sier Ketil Voll, leder for bilskade i TrygVesta.

Han mener piggfrie dekk nå er så gode at det for de aller fleste ikke lenger er nødvendig å kjøre med piggdekk.

- Kjører du piggfritt, er det ingen miljøargumenter for å vente lenge med å bytte. Husk at du kan risikere avkortning av erstatningen dersom du havner i et trafikkuhell og ikke har vært godt nok skodd for føret, understreker han.

Eldre minst engstelige

Tallene fra undersøkelsen tyder på at kjøreerfaring har betydning for hvor mye man frykter glatt føre. Vestlendinger og sørlendinger er noe mer engstelige for glatt føre enn folk i resten av landet, og dette er de to landsdelene med mildest vinterklima. Og jo eldre du er, jo mindre engstelig er du for å havne på glattisen: 48 prosent av bilistene over 60 år sier de engster seg for glatt føre, mot 59 prosent av bilister under 30 år.

Tallene viser også at kvinnene engster seg mer enn menn for å kjøre på glatt føre. 62 prosent av kvinnene engster seg for dette, mens bare 42 prosent av mennene sier det samme.

Drøyer med dekkskift

– Hvis du er engstelig for glatt føre, bør du i alle fall sørge for å være godt skodd før kuldegradene setter inn. Vi opplever kaos på veiene hvert år når bilister med sommerdekk blir tatt på sengen av det første snøfallet, sier Ketil Voll.

Tidligere har TrygVesta avdekket at en av fem bilister drøyer i det lengste med å legge om til vinterdekk.

– Med tanke på at de milde vintrene vi har hatt de siste årene, er det ikke så rart at mange venter med dekkskiftet til føret tvinger dem til det. Men nattefrost og lokal frost kan føre til at folk forregner seg. Det er ikke alltid at bilen står trygt parkert hjemme når det plutselig blir glatt, sier han.

Foto: Radius Scanpix