Det fastslår Jens Hemphälä i doktoravhandlingen han har avlagt på KTH, skriver HR Society.

Dette er et ett av resultatene etter seks års forskning på faktorer i personalets arbeidsmiljø som fører til bærekraftige organisasjoner og et sunt arbeidsliv, rent helsemessig.

Medarbeidere har ulike forutsetninger for å trives og prestere på jobb avhengig av de nettverkene som finnes på arbeidsplassen. Forskeren understreker viktigheten av å synliggjøre informasjon ansatte får på en arbeidsplass.

Forskning har vist at ansatte lærer seg å spørre rett person på en arbeidsplass, men at det tar tid å utvikle et personlig og ofte uformelt nettverk på en arbeidsplass