Skulle brøyte gangveien - kjørte utfor med traktor