Den 12 dekar store kirkegården med sine steinmurer, beplantninger og for øvrig fint anlagte gangveier og parkeringsplasser har fått en prislapp på 7,9 millioner kroner. Det kunne en fornøyd kirkeverge Jan Horg opplyse til deltakerne på kirkekaffen i prestegårdslåna etter vigslingssermonien.

Det er lagt ned et stort arbeid i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet med utvidelsen av Melhus kirkegård og arbeidet ble lyst ut på anbud våren 2005. Jernbetong AS fikk hovedentreprisen sammen med Arne Gidskeødegård som anleggsgartner; et firma som har spesialisert seg på tørrmuring av naturstein.

Utvidelsen av Melhus kirkegård har nå gitt Melhus plass til mange nye gravplasser, og fyller derved et behov som har blitt stadig vanskeligere å oppfylle de senere år. Kirkegården er et sted for ro og ettertanke, og omgivelsene på den nye kirkegården ligger vel til rette for det.

PROSESJON: Prosesjonen på vei til vigslingen av den utvidete Melhus kirkegård.