Det ble delt ut seks forenkla forelegg for høy fart på Åsvegen fredag. For mye, mener politiet. Melhus lensmannskontor målte farten på biler som kjørte forbi på Åsvegen i løpet av en time fredag formiddag. Da var ikke trafikktrykket på det verste på veien.

- Ut i fra den korte tida vi sto der, mener jeg det var en uakseptabel stor andel av bilførerne som kjørte for fort, sier Haldis Børseth, politibetjent ved Melhus lensmannskontor.

Det er klager fra beboere langs veien på økt trafikk og høy fart som fikk politiet til å gjennomføre en kontroll.

- Vi hadde kontroll i 50-sonen, og alle som kjørte for fort lå mellom 50 og 75 km/t. En sjåfør lå veldig tett opp mot førerkortbeslag.