Hoff mottaksdrift kommer ikke til å levere anbud på asylmottak på Støren.

– Vi har blitt kontaktet av huseier Halvor Bonesvoll som sier at det ikke er aktuelt å leie ut boligene til oss nå. Vi har heller ikke fått noen intensjonsavtale som viser at kommunen ikke har innvendinger mot at byggene kan brukes til dette formålet, sier Viggo Hoff, driftsansvarlig i Hoff mottaksdrift.

Hoff legger dermed bort planene om å etablere asylmottak på Støren. Fristen for å levere et eventuelt anbud var 4. november

Ønsket alternativer

Halvor Bonesvoll mener saken om asylmottak på Støren har kommet helt ut av proporsjoner. Han ville bare undersøke muligheten for hva han eventuelt kunne bruke boligene sine til i framtida.

– Med en så stor bygningsmasse som det jeg har til utleie, vil det være kritisk hvis Adecco av en eller annen grunn ikke vil leie hos meg lenger. Derfor ville jeg se på alternativene jeg har hvis Adecco skulle forsvinne, sier Halvor Bonesvoll.

Har ikke hørt fra kommunen

Ved at det ble sendt en forespørsel til kommunen om boligene hans kunne brukes til asylmottak, ble også Hoff mottaksdrift som eventuell driver av mottaket, pliktig til å informere Midtre Gauldal kommune.

– Nå har saken kommet helt ut av proporsjoner. Jeg har folk som leier hos meg nå, og har kontrakter, sier Bonesvoll som mener kommunen burde tatt en telefon til han for å avklare saken.

Setter ingen på gata

I Trønderbladets første sak om asylmottaket refererte vi til ordfører Erling Lenvik som i et formannskapsmøte opplyste at de som allerede bor i byggene hadde fått oppsigelse av leiekontraktene sine, og skulle ut. Vi skrev at opplysningene kom fra utleier, mens det riktige skulle være at ordføreren hadde fått høre dette av Hoff mottaksdrift. Utleier Halvor Bonesvoll kan derimot fortelle at ingen av arbeiderne som han leier ut til har blitt oppsagt. Trønderbladet beklager feilen.

HAR LEIETAKERE: - Jeg har folk som leier hos meg nå, og har kontrakter, sier Halvor Bonesvoll. Arkivfoto