19 huseiere i Melhus og Midtre Gauldal er på vei mot tvangssalg etter at de har unnlatt å betale feieavgifta.

Noen av disse har ikke godkjent takstige, og brannsjef Arild Karlsen i Gauldal Brann og Redning (GBR) sier at disse huseierne er blitt nøye forklart hva som må til for å få godkjent takstige slik at feieren kan gå opp på taket.

Mange purringer

I 2008 ble det sendt ut 6200 faktura for feiing, og det ble gitt 640 purringer. 280 fikk varsel om inkasso, mens 135 saker ble sendt over til inkassoselskap.

Det er 7775 piper i Melhus og Midtre Gauldal. 1450 ble feid i 2008 og like mange ble ikke feid av ulike årsaker.

53 fikk varsel om at legalpant må frigis (at en må gi fra seg en eiendel som kan selges), mens 19 altså fikk begjæring om tvangssalg.

En av dem som er villig til å la eiendommen sin gå på tvangsauksjon, er Odd Inge Trotland. Han var til stede under høringa komite for teknikk og miljø arrangerte torsdag i kommunestyresalen, og han nekter fortsatt å betale. Han er villig til å få saken sin belyst i retten fordi han mener at feiervesenet ikke kan ta betalt når de ikke utfører feiing. Feieren nekter å gå på taket hans fordi takstigen ikke er godkjent.

BRANNSJEF: Brannsjef Arild Karlsen i Gauldal Brann og Redning (GBR) sier at disse huseierne er blitt nøye forklart hva som må til for å få godkjent takstige slik at feieren kan gå opp på taket.