Vask av leker i barnehager i Melhus bare to ganger i året er for sjelden, mener Jorid Jagtøyen (Sp).

Hun har spurt kommunen om hva som gjøres i forhold til E. coli-smitte ettersom mange småbarnsforeldre er bekymret etter at flere småbarn er blitt syke av denne bakterien. Ett barn døde etter å ha blitt smittet.

Assisterende rådmann Gunn Inger Løvseth har besvart spørsmålet Jagtøyen reiste om hygienerutiner. Løvseth opplyser at det er felles rutiner for håndhygiene i barnehager og skolefritidsordning, mens barnehagene har rutine for vask av leker to ganger i året. Dette gjøres oftere om barn har kastet opp, hatt diare eller annen sykdom.

Oftere i Malvik

- I Malvik der barn ble syke, vasker de leker to ganger i uka der det er barn mellom 0 og 2 år. I Melhus er det vask bare to ganger i året, sier Jagtøyen.

Hun er selv småbarnsmor og sykepleier, og reagerer på at den sjeldne vasken.

- Noen barnehager har hatt vansker med å bli kvitt oppkast og diare hos barna, og ungene har brakt det hjem to-tre ganger i vinter etter det jeg har hørt, sier Jagtøyen.

Da hun fikk svar på spørsmål om hygiene, i formannskapsmøtet tirsdag, opplyste flere i formannskapet at de ikke hadde fått informasjon om 48-timersregelen som er innført. Den sier at barn skal være hjemme i 48 timer etter at de har sluttet å kaste opp. Slik skal smitten med for eksempel det fryktede noro-viruset, fjernes.

- Det pedagogiske personalet i barnehagene gjør nok det beste de kan, men det er viktig at det er godt samarbeid mellom foreldre og barnehage. Jeg vet også at foreldreutvalget i Gimsøya barnehage mener at renholdet er blitt dårligere og for sjeldent etter at barnehagen ble kommunal. Det blir heller ikke satt inn vikar ved sykdom hos ansatte, sier Jagtøyen.

Fokuserer på hygienen

- Hygiene har en stor plass her i barnehagen. Det er klart at man blir bekymret når man leser om E. coli-smitte, sier styrer Gunhild Auset i Gimsøya barnehage.

For å gjøre dette ekstra synlig, er hun i gang med å lage regler for hygiene slik at de blir godt kjent for nyansatte og vikarer. Disse skal henge på en synlig plass. Ellers er de ansatte godt innarbeidet på hygiene i ulike situasjoner.

- Vi er nøye hele tida ved at ungene lærer håndvask før de spiser, etter toalettbesøk og når de har vært ute og lekt. Vi lager mat i barnehagen, og da er vi nøye på at vi håndterer maten på en hygienisk måte. Barnehagen får levert mat hver uke slik at vi har fersk mat, og vi har kjøleskap på hver avdeling og kjølerom. Maten stekes godt når vi har middagsmat, og mat settes fram i små porsjoner, sier Auset.

Barnehagen har egen kostholdsgruppe som ivaretar innkjøp og hygiene.

- Hvis vi har perioder med oppkast og diare, intensiverer vi renholdet av dørhåndtak og generelle hygienetiltak. Renholderen blir varslet ved slike perioder slik at hun kan være ekstra observant på dette. Vi har desinfeksjonsmiddel vi bruker på toalett og på stellebenk, sier Auset.

Hun synes det er spesielt viktig å vaske leker som ungene spiser på. Vasking skjer oftere enn to ganger i året, sier Auset.