Selv om politiet har henlagt anmeldelsen av en ulovlig oppført gapahuk på Hovin, krever Fylkesmannen den fjernet.

Statens naturoppsyn rapporterte i fjor vår at det ulovlig var oppført en gapahuk i Ytter Skjærvoldslykkja naturreservat. Oppføringa ble anmeldt til politiet som henla saken. Fylkesmannen antar at henleggelsen skyldes at politiet ikke visste hvem som eier gapahuken. Selv om saken er henlagt, mener Fylkesmannen at gapahuken må rives fordi den er i strid med vernebestemmelsene for naturreservatet. I naturreservatet er det forbud mot oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger.

Fylkesmannen henvender seg nå i et brev til grunneieren med kopi til Melhus kommune, og spør om grunneieren har gitt tillatelse til oppføring av gapahuken. Om det er ukjent for grunneieren hvem som har gjort det, spør Fylkesmannen om det er greit for grunneieren at Fylkesmannen river og fjerner gapahuken uten kostnad for grunneieren.