Ordfører Erling Lenvik (Ap) er ikke fornøyd med pengene til kommunene som kommer i revidert nasjonalbudsjett i 2008.

Torsdag formiddag la regjeringa fram revidert nasjonalbudsjett. Det er forandringer og omfordelinger i statsbudsjettet som blei vedtatt sist haust. Kommunene får ikke økninger i overføringene i 2008, men får beholde ekstra skatteinntekter dette året. Det tilsvarer 1,3 milliarder kroner til sammen. Kommunene meiner de burde ha fått minst 2 milliarder. Ordfører Lenvik er ikke fornøyd med at kommunene ikke får økte overføringer men bare beholde skatteinntekter:

- For året 2008 er jeg litt skuffa fordi jeg hadde forventa vi skulle få en økning i kommuneøkonomien. Nå ser det ut som vi får beholde de ekstra skatteinntektene og der er det litt usikkert hva resultatet blir for vår del. Jeg hadde forventa en overføring fra staten, men det får vi altså ikke.

Trur det blir bedre

Regjeringa har også lagt fram ei skisse til hva kommunene skal få neste år.

- Hva syns du om det regjeringa har tenkt å gi neste år?

- Der er jeg litt mer glad for talla for å si det sånn. Det dreier seg om 7-8 milliarder mer til kommunene samla. Slår dette til vil vi få 7-8 millioner mer fra staten neste år og det syns jeg lover bra. Halvparten av dette er øremerkede midler. 3- 4 millioner i frie inntekter vil komme godt med.

- Sett i år og neste år under ett, føle du regjeringa har holdt det de har lova?

- Ja de har for så vidt det. De har lova at kommunene skal få mye mer og det har kommunen fått. Det som vi sliter med i dag er at vi ikke har fått så mye at vi greier å holde tritt med utgiftsøkningen. Lønna har gått opp, det samme har pensjonsutgiftene og rentene. Det har holdt det de har lova, men jeg kunne tenke meg litt mer.

- Når dere neste år får mer penger, hvor føler du de trengs mest?

- Da er det skole som utmerker seg. I drifta av skole der trenger vi mye mer penger for å ha et godt innhold, en god kvalitet i skolen så der må det en styrkning til. Dette er noe jeg absolutt vil prioritere, sier ordfører Erling Lenvik. Han legger til at han meiner Stoltenberg-regjeringas pengeøkninger til kommunen i 2009 kommer på etterskudd.

- Men jeg har godt håp for årene videre.

VIL HA MER: Ordfører i Midtre Gauldal Erling Lenvik meiner regjeringa har holdt det de har lova i regjeringserklæringa. Men for å få ordføreren til å slutte å murre må de strekke seg enda lengre. Mange kommuner over heile landet har kutta i velferdstilbud de siste åra.