- Sein leveranse av stålbjelker til brua er årsak til forsinkelsen, forteller byggeleder Per Arne Enge i Vegvesenet.

Den nye delen av Riksveg 30 ved Fjesetbakkene skulle etter plana åpnes den 8. august. Utbygginga går ut på utbedre og gjøre ei vegstrekning på knappe to kilometer tryggere og breiere. Mesta står for utbygginga på oppdrag av Vegvesenet.

- Vi har fått stålbjelkene og er i gang forskaling og støping. Det er for tidlig å si sikkert når vegen blir åpna, men en må regne med at det vil ta to til tre måneder til. Det vil i alle fall være slik at en skal kunne kjøre over brua i vinter, det er sikkert.

- Hva er grunnen til forsinkelsen?

- Det er at leveransen av stålbjelkene til brua har blitt veldig forsinka. Det er stålet som ligg som fundament på søylene. Totalt har Mesta venta på 26 bjelker.

- Hva vil dette bety for budsjettet?

- Det er litt tidlig å si ennå, men slik det ser ut nå så ligger vi bra an og det ser ut til være innen for budsjettene, sier Per Arne Enge i Vegvesenet. Utbygginga skal etter plana koste 64 millioner kroner.