- Må tåle å ta jobber man ikke nødvendigvis liker

foto