Nå er siste grensejustering mot Holtålen gjort

Det var Holtålen kommune som søkte om å få overta en bit av Midtre Gauldal. Nå blir ikke området så stort som først tenkt, men alle innbyggerne i Veret blir med over til Holtålen.