Har fått pengestøtte til smittesporing og E6-arbeid

foto