Kompani-uke på skolen: «Oberst rektor» kommanderte troppene

I løpet av uka gjennomførte lagene, på imponerende vis, en rekke oppdrag og øvelser. Foto: Rosmælen skole