Kompani-uke på skolen: «Oberst rektor» kommanderte troppene