Fortsetter etterforskning etter politiaksjon på Hølonda