Eldreomsorgen i Melhus: - Jeg er sterkt bekymret

foto