De smiler i glede for stort oppmøte – men situasjonen er blodig alvor