Her skal de ha full beredskapsøvelse: – Det spilles ut et planlagt scenario

foto