– Følelsen av å ikke strekke til ble for vond

foto