Om én måned går den 40 år gamle avtalen ut: – Det er stort sprik mellom det grunneier forlanger, og takst