Får gjennomgå i sosiale medier - vil ikke påta seg verv