Det blir stadig flere familiekonflikter og nabokrangler: – En betydelig økning

foto