Trønderbladet vil eksperimentere og bruke AI på ulike måter for å frigjøre tid hos våre journalister og skape bedre produkter for våre lesere, men aldri på en måte som er egnet til å undergrave disse verdiene eller pressens etiske regelverk.

Teknologien er i rask endring og våre retningslinjer vil derfor revurderes og oppdateres fortløpende.

  • Trønderbladets journalister skal forholde seg til innhold skapt av AI på samme måte som med andre kilder til informasjon; med åpen nysgjerrighet, varsomhet og kritisk blikk

  • All bruk av generativ AI skal gjennomleses manuelt og godkjennes før publisering

  • Trønderbladets journalister skal ikke dele upublisert materiale, konfidensiell informasjon og sensitive opplysninger med AI-tjenester. Dette fordi det ikke er mulig å vite sikkert hvordan ulike AI-tjenester behandler data som blir brukt i tjenestene deres.

  • Innhold generert av AI i våre produkter skal merkes tydelig og forståelig, slik at leserne er opplyste om når det har konsumert innhold hvor AI har vært tatt i bruk. Når AI har blitt brukt i tidlige faser av den journalistiske prosessen, for eksempel som et hjelpemiddel til informasjonsinnhenting eller oversettelse av språk, er det ikke nødvendig å opplyse om det

  • Illustrasjoner, grafikk og modeller laget av AI skal godkjennes av en redaktør. Det understrekes av dette kun gjelder illustrasjoner. Det er ikke tillat med fotorealistiske bilder fordi leserne aldri skal være i tvil om hva som er ekte og hva som er generert

  • Alt innhold Trønderbladet publiserer er underlagt redaktøransvaret og Trønderbladet er derfor ansvarlige for alt vi publiserer, uavhengig av om innholdet er laget med hjelp av AI eller andre teknologier.

Disse retningslinjene er sist oppdatert 11. desember 2023.