Frykter at barnas uteområde blir rasert av snuplass for bussen