- Flaks at ingen ble truffet av steinblokkene

foto