Samferdselsdepartementet brukte over et halvt år på å svare Midtre Gauldal

foto