Flere skoler har plass til flere elever, mens andre er trangbodde

foto