Dømt til bot og fengsel for fyllekjøring: - Hun hadde ikke tenkt å kjøre langt