Rasfaren: - Det er våre innbyggeres trygghet og sikkerhet vi snakker om

foto