Enda flere ja til å åpne tom sykehjemsavdeling

foto