Enda flere ja til å åpne tom sykehjemsavdeling

Buen helse- og omsorgssenter. Foto: Gunn Heidi Nakrem