Utfordrer kirka og er bekymret for flytting av Norsk Kylling

foto