Utfordrer kirka og er bekymret for flytting av Norsk Kylling

Ordfører Sivert Moen. Foto: Gunn Heidi Nakrem